ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Μαθήματα Αγγλικής Νομικής Ορολογίας

Seminars - Webinars - Virtual Classrooms


Δείτε τα προγράμματά μας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020

LEVEL: Workshop

Σεμινάριο και εργαστήρι μετάφρασης από ελληνικά σε αγγλικά για εξειδίκευση στην ορολογία του ΓΚΠΔ στα αγγλικά.

 

Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Kόστος:   50€

Έναρξη:  16/12/2019 και 17/02/2020

LEVEL: Limited Working Proficiency

Εισαγωγή στην αγγλική νομική ορολογία & νομική μετάφραση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους δεν έχουν καθόλου ή έχουν περιορισμένη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας και εστιάζει στη μετάφραση φράσεων και σύντομων συμβάσεων, δικογράφων, πιστοποιητικών κλπ.

 

Διάρκεια:  16 εβδομάδες

Κόστος:    380€

Έναρξη:   03/02/2020

LEVEL: Professional Working Proficiency

Μετάφραση απλών και σύνθετων τύπων συμβάσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το εισαγωγικό πρόγραμμα 16 εβδομάδων ή σε κατόχους της πιστοποίησης TOLES Higher ή TOLES Advanced.

 

Διάρκεια: 12 εβδομάδες

Κόστος:   220€

Έναρξη:  27/01/2020

LEVEL: Intermediate

Προετοιμασία για τη διεθνούς αναγνώρισης πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής νομικής ορολογίας TOLES. Το TOLES Higher αντιστοιχεί στο μεσαίο επίπεδο από τα τρία επίπεδα (Foundation, Higher, Advanced) και πρακτικά αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του TOLES Advanced.

 

Διάρκεια:  40 ή 20 ώρες

Κόστος:    360€ (40 ώρες)

Κάτοχοι TOLES Foundation: 220€ (20 ώρες)

Έναρξη:   20/02/2020
Τα σεμινάρια και τα προγράμματα αγγλικής νομικής ορολογίας Greek Law in English ξεκίνησαν από τη δικηγόρο Αθηνών Ίλια Γαβριώτου με σκοπό την κατάρτιση και προετοιμασία των δικηγόρων, των μεταφραστών και των φοιτητών της νομικής που γνωρίζουν αγγλικά και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας με τον πλέον ευέλικτο και σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας και με το πλέον ενημερωμένο και πλούσιο υλικό.

 

Με έδρα στην Αθήνα και παρουσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προσφέρουμε προγράμματα και σεμινάρια αγγλικής νομικής ορολογίας διά ζώσης ή εξ αποστάσεως καλύπτοντας πλήρως τις επαγγελματικές ανάγκες των δικηγόρων και των μεταφραστών που ασχολούνται με τη σύνταξη και τη μετάφραση νομικών κειμένων στα αγγλικά. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης μέσω των εξετάσεων TOLES, που αποτελούν την πλέον αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής νομικής ορολογίας που απαιτείται διεθνώς. Το Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας Greek Law in English είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για την προετοιμασία και τις εξετάσεις TOLES σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με την πολυετή και εκτενή γνώση της μεταφραστικής αγοράς καθώς και των πραγματικών επαγγελματικών αναγκών των δικηγόρων και των μεταφραστών που ασχολούνται με τη σύνταξη και επεξεργασία νομικών κειμένων στα αγγλικά, τα σεμινάρια Greek Law in English αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο εξειδίκευσης στην αγγλική νομική ορολογία επειδή: 

 

            - Η παρουσίαση βασίζεται σε θεωρία και πράξη με βιβλία και εκατοντάδες υποδείγματα και ασκήσεις

 

            - Παρέχονται σημειώσεις και γλωσσάρια

 

            - Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο και το χρόνο εκμάθησης με εξ αποστάσεως παρουσίαση των εισηγήσεων

 

            - Ενισχύεται η εξ αποστάσεως παρουσίαση της ύλης με εντατικά σεμινάρια διά ζώσης (ανάλογα με τη ζήτηση)

 

            - Είμαστε παρόντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 

            - Παρέχουμε διαρκή ηλεκτρονική υποστήριξη από τη στιγμή της εγγραφής στα προγράμματά μας

 

            - Μπορούμε και κρατάμε χαμηλά τις τιμές μας

 

            - Μας ενδιαφέρει να έχει αποτέλεσμα η δουλειά μας


Αγγλική Νομική Ορολογία

Greek Law in English - The e-Learning Hub for Legal English

Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο για την πιστοποίηση TOLES στην Ελλάδα