ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Greek Law in English - GLiE LEGAL

The Legal English Centre

Το Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας Greek Law in English (GLiE Legal) βρίσκεται στην Αθήνα και από το 2018 προσφέρει εξ αποστάσεως εξειδικευμένα προγράμματα αγγλικής νομικής ορολογίας, νομικής μετάφρασης από ελληνικά προς αγγλικά και σύνταξης νομικών κειμένων απευθείας στα αγγλικά.

Καλύπτουμε ένα ευρύτατο θεματολογικά φάσμα αστικού και εμπορικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις συμβάσεις και τα εταιρικά έγγραφα. 

Τα προγράμματά μας απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρημένους.

Στα πλαίσια των εξειδικευμένων προγραμμάτων αγγλικής νομικής ορολογίας και μετάφρασης που προσφέρουμε, είμαστε οι μόνοι που έχουμε προσθέσει εντατικά προγράμματα εκμάθησης της ορολογίας και της θεματολογίας του ΓΚΠΔ (GDPR) στα αγγλικά, τόσο για υποψήφιους όσο και για πιστοποιημένους DPOs.

Το Κέντρο μας είναι επίσης επίσημο εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα για τις εξετάσεις TOLES του βρετανικού φορέα Global Legal English Ltd για την βεβαίωση γνώσης της αγγλικής νομικής ορολογίας.

Παράλληλα παρέχουμε τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις GLiE SAT (Greek Law in English Skills Assessment Test) που βεβαιώνει κατόπιν εξετάσεων την ικανότητα μετάφρασης νομικών κειμένων από ελληνικά προς αγγλικά και τη δυνατότητα σύνταξης νομικών κειμένων απευθείας στα αγγλικά.


legal english, νομικά αγγλικά, αγγλική νομική γλώσσα, νομικές συμβάσεις αγγλικής νομικής ορολογίας, πιστοποίηση αγγλικής νομικής ορολογίας,
Αγγλική Νομική Ορολογία

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Το πρόγραμμα INTRODUCTION TO LEGAL ENGLISH & LEGAL TRANSLATION - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για όσους δεν έχουν προηγούμενη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας και επιθυμούν να αποκτήσουν εξοικείωση με απλά κείμενα νομικού περιεχομένου σε αγγλικά και ελληνικά. 

Περιλαμβάνει κατανόηση αγγλικών νομικών κειμένων, όπως νομικής βιβλιογραφίας και συμβάσεων, μετάφραση από και προς αγγλικά, πολλές ασκήσεις και παραδείγματα. 

Συστήνεται ιδιαίτερα για φοιτητές της νομικής για την απόκτηση βασικών γνωστικών και μεταφραστικών δεξιοτήτων από και προς αγγλικά καλύπτοντας συνδυαστικά τόσο κείμενα από αγγλική νομική βιβλιογραφία όσο και απλά υποδείγματα νομικών κειμένων.  

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εβδομάδες. 

Το κόστος είναι 180 ευρώ και παρέχεται έκπτωση 20% για φοιτητές.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. 

Η έναρξη του νέου κύκλου Ιανουαρίου 2022 θα ανακοινωθεί προσεχώς

 


LEGAL ENGLISH & LEGAL TRANSLATION (el-en) - ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (el-en)

Για δικηγόρους που εργάζονται με αγγλόφωνους πελάτες και συντάσσουν ή τροποποιούν νομικά κείμενα στα αγγλικά ή μεταφράζουν νομικά κείμενα, ιδιαίτερα συμβάσεις και καταστατικά, από ελληνικά προς αγγλικά προσφέρουμε 2 προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα είναι το Legal English & Legal Translation (el-en) - Intermediate Level και το δεύτερο πρόγραμμα είναι το Legal Drafting & Legal Translation (el-en) for Advanced Learners - Advanced Level.

 

 

Αυτά τα δύο προγράμματα αποτελούν τη συνέχεια του εισαγωγικού προγράμματος Introduction to Legal English & Legal Translation. 

 

Το πρόγραμμα LEGAL ENGLISH & LEGAL TRANSLATION (el-en) - ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (el-en) είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικής νομικής ορολογίας και μετάφρασης από ελληνικά προς αγγλικά που βασίζεται σε υποδείγματα εγγράφων αστικού και εμπορικού δικαίου, όπως απαντώνται στην καθημερινή δικηγορική πρακτική, συνδυάζοντας θεωρία, παραδείγματα, πρακτικό οδηγό και πολλές ασκήσεις. 

Η ύλη περιλαμβάνει συμβάσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, καταστατικά, πιστοποιητικά, πρακτικά ΓΣ και ΔΣ, δικόγραφα και δικαστικές αποφάσεις. 

Η παρακολούθηση γίνεται με βίντεο, σημειώσεις, ασκήσεις και με ζωντανή παρακολούθηση 4 τρίωρων παρουσιάσεων της ύλης στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα μας.

Η έναρξη του νέου κύκλου Ιανουαρίου 2022 θα ανακοινωθεί προσεχώς


LEGAL DRAFTING & LEGAL TRANSLATION (el-en) - ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (el-en)

Το πρόγραμμα LEGAL DRAFTING & LEGAL TRANSLATION (el-en) αποτελεί το μοναδικό στο είδος του που προσφέρει εξειδίκευση στη μετάφραση σύνθετων νομικών κειμένων από ελληνικά σε αγγλικά και σύνταξη των αντίστοιχων νομικών κειμένων στα αγγλικά.

Αποτελεί τη συνέχεια του προγράμματος LEGAL ENGLISH & LEGAL TRANSLATION (el-en) και εστιάζει στην απόκτηση των μεταφραστικών και συντακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη μετάφραση ελληνικών νομικών κειμένων στα αγγλικά και τη σύνταξη αντίστοιχων κειμένων απευθείας στα αγγλικά.  

Η έναρξη του νέου κύκλου Ιανουαρίου 2022 θα ανακοινωθεί προσεχώςΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣTO YOUTUBE - ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ BLOG ΜΑΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLLETER

ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - Greek Law in English

Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο για την εξέταση TOLES στην Ελλάδα

Με την πολυετή και εκτενή γνώση της μεταφραστικής αγοράς καθώς και των πραγματικών επαγγελματικών αναγκών των δικηγόρων και των μεταφραστών που ασχολούνται με τη σύνταξη και επεξεργασία νομικών κειμένων στα αγγλικά, τα σεμινάρια Greek Law in English αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο εξειδίκευσης στην αγγλική νομική ορολογία επειδή: 

  • Η παρουσίαση βασίζεται σε θεωρία και πράξη με βιβλία και εκατοντάδες υποδείγματα και ασκήσεις.
  • Παρέχονται σημειώσεις και γλωσσάρια.
  • Υπάρχει ευελιξία στον τρόπο και το χρόνο εκμάθησης με εξ αποστάσεως μαθήματα.
  • Ενισχύεται η εξ αποστάσεως παρουσίαση της ύλης με εντατικά σεμινάρια διά ζώσης (ανάλογα με τη ζήτηση). 
  • Παρέχουμε διαρκή ηλεκτρονική υποστήριξη από τη στιγμή της εγγραφής στα προγράμματά μας.
  • Μπορούμε και κρατάμε χαμηλά τις τιμές μας.
  • Μας ενδιαφέρει να έχει αποτέλεσμα η δουλειά μας.