ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Το πρόγραμμα Αγγλική Νομική Ορολογία για Υποψηφίους της ΕΣΔΙ είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή προετοιμασία σε όσους ενδιαφέρονται να δώσουν εξετάσεις εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο μοναδικός αλλά και ασφαλέστερος τρόπος προετοιμασίας για τις εξετάσεις στο μάθημα της μετάφρασης νομικών κειμένων από και προς αγγλικά είναι η άριστη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας, η απόκτηση εξαιρετικών μεταφραστικών δεξιοτήτων και η εξοικείωση με σύνθετα κείμενα, από άποψη περιεχομένου και ορολογίας, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς της προετοιμασίας.

 

Οι εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα για τη σχολή δικαστών αποτελούν μια κρίσιμη δοκιμασία, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχή έκβαση σε όσους διαγωνιζομένους έχουν ακολουθήσει ένα εξειδικευμένο και άρτια επιμελημένο πρόγραμμα μελέτης αποκτώντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμά μας ξεκινάει από τις βασικές αρχές μετάφρασης και την εισαγωγή στην κατανόηση των σχετικών κειμένων μέχρι την πλήρη κατανόηση σύνθετων εννοιολογικά κειμένων με παράλληλη απόκτηση μεταφραστικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.

 

Το πρόγραμμα Αγγλική Νομική Ορολογία για Υποψηφίους της ΕΣΔΙ αποτελείται από 80 ώρες ζωντανών παρουσιάσεων εξ αποστάσεως κατανεμημένων σε έως και 4 επίπεδα γλωσσικής δεξιότητας ώστε να καλύπτει και εξεταζομένους που δεν έχουν προηγούμενη γνώση ή πρακτική εμπειρία της αγγλικής νομικής ορολογίας. Παράλληλα παρέχεται πλούσιο υλικό μελέτης, υποδείγματα και κείμενα προς μετάφραση καθώς και πολλές ασκήσεις.

 

Τα μαθήματα είναι ατομικά και οι ώρες παρακολούθησης καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης.   

 

Η διάρκεια κάθε επιπέδου είναι 20 ώρες και το κόστος του κάθε επιπέδου ανέρχεται σε 290 ευρώ.

Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε ένα ή περισσότερα επίπεδα ανάλογα με τις ανάγκες και την εξοικείωση με την αγγλική νομική ορολογία του κάθε συμμετέχοντα.

 

Επικοινωνήστε απευθείας με την υπεύθυνη του προγράμματος Ίλια Γαβριώτου στο 690 8686959.

Αγγλική νομική ορολογία, μαθήματα αγγλικών σχολής δικαστών, σεμινάρια αγγλικών για σχολή δικαστών, σχολή δικαστών φροντιστήριο, σχολή δικαστών φροντιστήριο αγγλικής νομικής ορολογίας
Μαθήματα Αγγλικών Σχολής Δικαστών

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.