ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Το πρόγραμμα Αγγλική Νομική Ορολογία για Υποψηφίους σχολής δικαστών είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή προετοιμασία σε όσους ενδιαφέρονται να δώσουν εξετάσεις εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο μοναδικός αλλά και ασφαλέστερος τρόπος προετοιμασίας για τις εξετάσεις στο μάθημα της μετάφρασης νομικών κειμένων από και προς αγγλικά είναι η άριστη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας, η απόκτηση εξαιρετικών μεταφραστικών δεξιοτήτων και η εξοικείωση με σύνθετα κείμενα, από άποψη περιεχομένου και ορολογίας, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς της προετοιμασίας.

 

Οι εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα για τη σχολή δικαστών αποτελούν μια κρίσιμη δοκιμασία, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχή έκβαση σε όσους διαγωνιζομένους έχουν ακολουθήσει ένα εξειδικευμένο και άρτια επιμελημένο πρόγραμμα μελέτης αποκτώντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμά μας έχει διάρκεια 10 μηνών με δίωρα εβδομαδιαία μαθήματα, τα οποία είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, αρχίζοντας από τις βασικές αρχές μετάφρασης και την εισαγωγή στην κατανόηση των σχετικών κειμένων καταλήγοντας στην πλήρη κατανόηση σύνθετων εννοιολογικά κειμένων με παράλληλη απόκτηση μεταφραστικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.

 

Το πρόγραμμα Αγγλική Νομική Ορολογία για Υποψηφίους ΕΣΔΙ αποτελείται από 120 ώρες εξ αποστάσεως ζωντανών παρουσιάσεων κατανεμημένων σε 4 επίπεδα δυσκολίας. Παράλληλα παρέχεται και μια πληθώρα υλικού μελέτης, υποδείγματα και κείμενα προς μετάφραση και πολλές ασκήσεις.

 

Η διάρκεια κάθε επιπέδου είναι 20 ώρες και το κόστος του κάθε επιπέδου ανέρχεται σε 290 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του υλικού μελέτης).

Αγγλική νομική ορολογία, μαθήματα αγγλικών σχολής δικαστών, σεμινάρια αγγλικών για σχολή δικαστών, σχολή δικαστών φροντιστήριο, σχολή δικαστών φροντιστήριο αγγλικής νομικής ορολογίας
Μαθήματα Αγγλικών Σχολής Δικαστών

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.