ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τα αγγλικά του Ηνωμένου Βασιλείου (British English - BrE) διαφέρουν σε αρκετές περιπτώσεις από τα αγγλικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (American English - AmE), όχι μόνο ως προς το αντίστοιχο λεξιλόγιο αλλά και ως προς την ορθογραφία, τη γραμματική και τη στίξη. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ...
Ορισμένες λέξεις ή φράσεις που έχουν καθιερωθεί στη σύνταξη νομικών κειμένων στα αγγλικά θεωρούνται πλέον απαρχαιωμένες και σύμφωνα με τις αρχές της απλής αγγλικής πρέπει να αποφεύγονται ή να αντικαθίστανται με τις αντίστοιχες λέξεις της καθομιλουμένης. Οι πλέον...