Βιβλίο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας

Βιβλία Αγγλικής Νομικής Ορολογίας

Βιβλίο Αγγλικής Νομικής Ορολογίας.

Αναλυτικός Πρακτικός Οδηγός Αγγλικής Νομικής Ορολογίας.

Collocations & Prepositions in Legal Context

To βιβλίο Collocations & Prepositions in Legal Context εστιάζει στη χρήση των προθέσεων και συμφράσεων (collocations) της αγγλικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται στη σύνταξη και τη μετάφραση νομικών κειμένων στα αγγλικά. Αποτελεί έναν εκτενή και διεξοδικό οδηγό χρήσης που είναι απαραίτητος στο δικηγόρο και το μεταφραστή νομικών κειμένων.

Περιλαμβάνει ασκήσεις και παραδείγματα μέσα από υποδείγματα και νομικά κείμενα που απαντώνται στην πράξη παρέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή χρήση των όρων αυτών κατά τη σύνταξη και τη μετάφραση νομικών κειμένων στα αγγλικά.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ