ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES

Προσφέρουμε τον πλέον ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας και κατάρτισης με το επίσημο υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOLES σε συνδυασμό με επιπλέον πλούσιο υλικό διδασκαλίας.

 

 Η εξέταση TOLES συστήνεται σε κάθε δικηγόρο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με θέματα και υποθέσεις διεθνούς εμπορικού δικαίου καθώς και για τον ασκούμενο δικηγόρο που θέλει να διακριθεί και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Τα μαθήματα αφορούν αμιγώς την εκμάθηση της αγγλικής νομικής ορολογίας, όπως αυτή χρησιμοποιείται διεθνώς και δεν περιλαμβάνει νομική μετάφραση.  

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις TOLES γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Οι εξετάσεις TOLES περιλαμβάνουν τρία επίπεδα:

Level 1 Foundation, Level 2 Higher και Level 3 Advanced.

 

Δεν υπάρχει βάση επιτυχίας/αποτυχίας (pass/fail), καθώς το TOLES έχει σχεδιαστεί για να μετρά την επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου στη χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας.

 

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία στα επίπεδα Foundation και Higher είναι 100 ενώ στο Advanced είναι το 500, το οποίο αντιστοιχεί στη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας από ένα δικηγόρο, του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η αγγλική.

               

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις TOLES μπορούν να δώσουν αρχικά εξετάσεις για το πρώτο (Foundation) ή το δεύτερο επίπεδο (Higher) ή, εάν έχουν ήδη επαρκή γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας, να προετοιμαστούν κατευθείαν για το ιδιαίτερα απαιτητικό TOLES Advanced.