ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES

Προετοιμασία & Εξετάσεις TOLES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES

ΚΟΣΤΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TOLES

Foundation: € 370 (τελική τιμή) - Διάρκεια: 4 μήνες ή 60 ώρες

Higher: € 370 (τελική τιμή) - Διάρκεια: 4 μήνες ή 60 ώρες

Advanced: € 370 (τελική τιμή) - Διάρκεια: 4 μήνες ή 60 ώρες

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις TOLES γίνεται με τη χρήση του νέου και πλήρως εξοπλισμένου διαδικτυακού φροντιστηρίου Greek Law in English - The Online School. Τα μαθήματα γίνονται μέσω διαδικτύου (Skype, TeamViewer κλπ).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES

Το Διαδικτυακό Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας - Greek Law in English είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις και την πιστοποίηση TOLES.

 

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση "TOLES" περιλαμβάνει τρία επίπεδα:

Level 1 Foundation, Level 2 Higher και Level 3 Advanced.

 

Η πιστοποιήση TOLES είναι απαραίτητη για κάθε δικηγόρο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με θέματα και υποθέσεις διεθνούς εμπορικού δικαίου καθώς και για τον ασκούμενο δικηγόρο που θέλει να διακριθεί και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

 

Δεν υπάρχει βάση επιτυχίας/αποτυχίας (pass/fail), καθώς το TOLES έχει σχεδιαστεί για να μετρά την επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου στη χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας.

TOLES - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μαθητές που επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση TOLES μπορούν να ξεκινήσουν και να δώσουν εξετάσεις για το πρώτο (Foundation) ή το δεύτερο επίπεδο (Higher) ή, εάν έχουν ήδη καλή γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας, να προετοιμαστούν κατευθείαν για το ιδιαίτερα απαιτητικό TOLES Advanced προσαρμόζοντας τα μαθήματα στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους στην αγγλική νομική ορολογία και επιτυγχάνοντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

 

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία στα επίπεδα Foundation και Higher είναι 100 ενώ στο Advanced είναι το 500, το οποίο αντιστοιχεί στη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας από ένα δικηγόρο, του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η αγγλική.

 

Ως εκ τούτου, η υψηλή βαθμολογία δεν είναι αναμενόμενη από τους μαθητές μετά από μια περιορισμένη περίοδο σπουδών.

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ TOLES - ΓΙΑΤΙ ΤΟ TOLES ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ

 

Απαραίτητη πιστοποιημένη αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων της αγγλικής νομικής ορολογίας. Ένα σημαντικότατο εργαλείο, μία απαραίτητη αξιολόγηση για δικηγόρους και μεταφραστές, από δικηγόρους που εξειδικεύονται στην αγγλική νομική ορολογία.

Online Μαθήματα TOLES, όπου κι αν βρίσκεστε, μέσω υπολογιστή, κινητού, tablet. Μοναδική ευκαιρία για κάθε νέο δικηγόρο, για κάθε δικηγόρο.GREEK LAW IN ENGLISH - The Online School


ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ TOLES

GOLD:                  451-500

ORANGE:             401-450

RED:                     301-400

PURPLE:              201-300

BLUE:                   101-200

 

GREEN:                0-100


Το Διαδικτυακό Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας - Greek Law in English προσφέρει έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας και κατάρτισης με το επίσημο υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOLES σε συνδυασμό με πλούσιο επιπλέον υλικό εργασίας.

 

Τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του ενδιαφερομένου και ανάλογα με τον στόχο επίτευξης διαμορφώνονται σε διάρκεια ώστε να εξοικονομείται χρόνος και κόστος με στοχευμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης TOLES.

 

H προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης TOLES γίνονται με online παρακολούθηση αλλά απαιτείται φυσική παρουσία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης TOLES. 

Τα μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOLES αρχίζουν τον Οκτώβριο 2018.