ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOLES

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOLES - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES


Η πιστοποίηση TOLES είναι απαραίτητη για κάθε δικηγόρο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με θέματα και υποθέσεις διεθνούς εμπορικού δικαίου καθώς και για τον ασκούμενο δικηγόρο που θέλει να διακριθεί και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

 

Προσφέρουμε τον πλέον ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας και κατάρτισης με το επίσημο υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOLES σε συνδυασμό με επιπλέον πλούσιο υλικό διδασκαλίας.

 

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις TOLES γίνεται online με τη χρήση του διαδικτυακού φροντιστηρίου μας και με συμμετοχή σε εντατικά σεμινάρια εξ αποστάσεως και διά ζώσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES


Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση TOLES περιλαμβάνει τρία επίπεδα:

Level 1 Foundation, Level 2 Higher και Level 3 Advanced.

 

Δεν υπάρχει βάση επιτυχίας/αποτυχίας (pass/fail), καθώς το TOLES έχει σχεδιαστεί για να μετρά την επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου στη χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας.

 

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία στα επίπεδα Foundation και Higher είναι 100 ενώ στο Advanced είναι το 500, το οποίο αντιστοιχεί στη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας από ένα δικηγόρο, του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η αγγλική 

 

                         ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOLES

                                                         

                                                                 GOLD        451-500

                                                                 ORANGE   401-450

                                                                 RED          301-400

                                                                 PURPLE    201-300

                                                                 BLUE        101-200

                                                                 GREEN      0-100

 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση TOLES μπορούν να δώσουν αρχικά εξετάσεις για το πρώτο (Foundation) ή το δεύτερο επίπεδο (Higher) ή, εάν έχουν ήδη επαρκή γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας, να προετοιμαστούν κατευθείαν για το ιδιαίτερα απαιτητικό TOLES Advanced προσαρμόζοντας τα μαθήματα στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους στην αγγλική νομική ορολογία και επιτυγχάνοντας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.