ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOLES

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOLES - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ


Η πιστοποίηση TOLES είναι απαραίτητη για κάθε δικηγόρο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με θέματα και υποθέσεις διεθνούς εμπορικού δικαίου καθώς και για τον ασκούμενο δικηγόρο που θέλει να διακριθεί και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

 

Προσφέρουμε τον πλέον ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας και κατάρτισης με το επίσημο υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOLES σε συνδυασμό με επιπλέον πλούσιο υλικό διδασκαλίας.

 

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις TOLES γίνεται online με τη χρήση του διαδικτυακού φροντιστηρίου μας και με συμμετοχή σε εντατικά σεμινάρια εξ αποστάσεως και διά ζώσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOLES


Με τη συμπλήρωση της Φόρμας Προεγγραφής εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα που επιλέγετε χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής διδάκτρων ή μέρους αυτών. Η πραγματοποίηση των προγραμμάτων εξαρτάται από τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων ενώ θα έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε εγγραφή κατόπιν ειδοποίησης ότι θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει. 

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση TOLES περιλαμβάνει τρία επίπεδα:

Level 1 Foundation, Level 2 Higher και Level 3 Advanced.

 

Δεν υπάρχει βάση επιτυχίας/αποτυχίας (pass/fail), καθώς το TOLES έχει σχεδιαστεί για να μετρά την επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου στη χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας.

 

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία στα επίπεδα Foundation και Higher είναι 100 ενώ στο Advanced είναι το 500, το οποίο αντιστοιχεί στη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας από ένα δικηγόρο, του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η αγγλική.

               

Όσοι επιθυμούν να λάβουν την πιστοποίηση TOLES μπορούν να δώσουν αρχικά εξετάσεις για το πρώτο (Foundation) ή το δεύτερο επίπεδο (Higher) ή, εάν έχουν ήδη επαρκή γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας, να προετοιμαστούν κατευθείαν για το ιδιαίτερα απαιτητικό TOLES Advanced.