Τα σεμινάρια και τα προγράμματα αγγλικής νομικής ορολογίας Greek Law in English ξεκίνησαν από τη δικηγόρο Αθηνών Ίλια Γαβριώτου με σκοπό την κατάρτιση και προετοιμασία των δικηγόρων, των μεταφραστών και των φοιτητών της νομικής που γνωρίζουν αγγλικά και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας με τον πλέον ευέλικτο και σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας και με το πλέον ενημερωμένο και πλούσιο υλικό.

Με έδρα στην Αθήνα και παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα προσφέρουμε προγράμματα και σεμινάρια αγγλικής νομικής ορολογίας διά ζώσης ή εξ αποστάσεως καλύπτοντας πλήρως τις επαγγελματικές ανάγκες των δικηγόρων και των μεταφραστών που ασχολούνται με τη σύνταξη και τη μετάφραση νομικών κειμένων στα αγγλικά. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης μέσω των εξετάσεων TOLES, που αποτελούν την πλέον αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής νομικής ορολογίας που απαιτείται διεθνώς. Το Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας Greek Law in English είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για την προετοιμασία και τις εξετάσεις TOLES σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Ίλια είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου LLM από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (Australian National University, ANU). Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Κέντρου Εμπορικών Διαφορών της Αυστραλίας (Australian Commercial Disputes Centre, ACDC).

Με εκτενή και πολύχρονη εμπειρία στη μετάφραση σύνθετων και πολύπλοκων νομικών εγγράφων από τα ελληνικά στα αγγλικά και εξαιρετική γνώση της ελληνικής μεταφραστικής αγοράς, εξειδικεύεται στην αγγλική ορολογία του αστικού και εμπορικού δικαίου κυρίως λόγω της έρευνάς της ως διδακτορικής φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας (University of Western Australia, UWA).

Από το 2012 διατηρεί το blog "Greek Law in English", το οποίο περιλαμβάνει γλωσσάρια με χιλιάδες όρους μεταφρασμένους από ελληνικά στα αγγλικά και το οποίο εμπλουτίζει και ενημερώνει συστηματικά.

Αποφάσισε να ξεκινήσει τα προγράμματα Greek Law in English για να προσφέρει σε δικηγόρους και μεταφραστές τη γνώση και τα απαραίτητα εφόδια για να βελτιώσουν τις μεταφραστικές τους δεξιότητες μέσω καινοτόμων και ευέλικτων διαδικτυακών μαθημάτων και σεμιναρίων.

Το κέντρο εκμάθησης αγγλικής νομικής ορολογίας Αγγλική Νομική Ορολογία - Greek Law in English είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο σε ολόκληρη την Ελλάδα για την προετοιμασία και τη συμμετοχή στις εξετάσεις TOLES [http://www.toleslegal.com/find-examination-centre/greece/].My name is Ilia Gavriotou. 

I am a Greek lawyer (Athens Bar Association) holding both civil law (Athens Law School) and common law (Australian National University) degrees. 

I have worked as a continental lawyer in Greece and a common law intern in Australia. During my stay in Australia, I became an accredited Australian Commercial Disputes Centre (ACDC) mediator.

Over the years, I have acquired an extensive experience in translating complicate and highly demanding legal documents from Greek into English and a thorough knowledge of the Greek translation market. My main area of expertise in legal translation is Contract Law, as a result of practicing law in Greece and studying as a PhD student at the University of Western Australia (UWA).

In 2012, I started the blog Greek Law in English and later decided to launch the Greek Law in English Academy to disseminate my knowledge and help other lawyers and translators improve their translation skills through innovative and flexible online courses and workshops.

Greek Law in English is an official TOLES training and exams centre in Greece and the GLIE Skills Assessment Test administrator and provider.

Apart from my work, I love travelling the world and expanding my passion for photography.