Νομικές μεταφράσεις συμφωνητικών-συμβάσεων

Νομικές μεταφράσεις συμφωνητικών, νομικές μεταφράσεις συμβάσεων. Πλήρως επαγγελματικές και άμεσα παραδοτέες μεταφράσεις συμφωνητικού-σύμβασης. 

Επικοινωνία μαζί μας

Επικύρωση μετάφρασης

Επικύρωση μεταφράσεων από δικηγόρους, επικυρωμένα αντίγραφα πρωτοτύπων. Έγκυρη μετάφραση από δικηγόρο κάθε αντιγράφου.

Επίσημες μεταφράσεις

Επίσημες μεταφράσεις και πλήρως επικυρωμένες επαγγελματικές, με άμεση παράδοση στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Επαγγελματικές μεταφράσεις

Πλήρως επαγγελματικές μεταφράσεις για κάθε έγγραφο και κάθε κείμενο συμφωνητικού, σύμβασης, δικαστικής απόφασης, υποδείγματος κλπ.