Νομικες μεταφρασεις συμφωνητικου - συμβασησ

Νομικές μεταφράσεις συμφωνητικών, νομικές μεταφράσεις συμβάσεων.

Επαγγελματικές μεταφράσεις συμφωνητικού - σύμβασης με άμεση παράδοση.

ΕπικΥρωση ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

Επικύρωση αντιγράφων από το πρωτότυπο από δικηγόρο.

ΕπΙσημες μεταφρΑσεις

Επίσημες μεταφράσεις από ελληνικά σε αγγλικά και αντίστροφα και επικυρωμένες μεταφράσεις με άμεση παράδοση στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.