ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 

Η Ενότητα 3 προσφέρει πρακτική άσκηση στη μετάφραση προς αγγλικά νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων (πολιτικά δικαστήρια, ΣτΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο) με παροχή εξατομεικευμένης αναθεώρησης. Παράλληλα αποτελεί την εισαγωγή στη σύνταξη απευθείας στα αγγλικά κειμένων νομικού περιεχομένου, όπως επιστολών προθέσεων, εξώδικων δηλώσεων και τροποποιήσεων συμβάσεων. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι η απόκτηση των απαραίτητων αυτόνομων μεταφραστικών δεξιοτήτων για τη μετάφραση προς αγγλικά της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων και η εξοικείωση με τη σύνταξη απλών κειμένων νομικού περιεχομένου απευθείας στα αγγλικά.

Η επιτυχής παρακολούθηση της Ενότητας 3 αποτελεί την προϋπόθεση για την παρακολούθηση της Ενότητας 4.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μετάφραση Νομολογίας (el-en) και Εισαγωγή στη Σύνταξη Νομικών Κειμένων (en)

ΚΟΣΤΟΣ: 160 Ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 εβδομάδες