ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 

Η Eνότητα 1 προσφέρει πρακτική άσκηση στη μετάφραση προς αγγλικά απλών συμβάσεων καθώς και καταστατικών εταιρειών και πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων με παροχή εξατομικευμένης αναθεώρησης. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι η απόκτηση των απαραίτητων αυτόνομων μεταφραστικών δεξιοτήτων κατά τη μετάφραση προς αγγλικά μισθωτηρίων, συμβάσεων πώλησης κινητών πραγμάτων, εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, παροχής υπηρεσιών, μεσιτείας, εργασίας και έργου καθώς και σύντομων καταστατικών εταιρειών.

Η επιτυχής παρακολούθηση της Ενότητας 1 αποτελεί την προϋπόθεση για την παρακολούθηση της Ενότητας 2.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Μετάφραση Συμβάσεων και Καταστατικών (el-en)

ΚΟΣΤΟΣ: 160 ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 εβδομάδες