ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

Η Ενότητα 2 προσφέρει πρακτική άσκηση στη μετάφραση προς αγγλικά σχετικά σύνθετων συμβάσεων καθώς και καταστατικών εταιρειών με παροχή εξατομικευμένης αναθεώρησης. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι η απόκτηση των απαραίτητων αυτόνομων μεταφραστικών δεξιοτήτων κατά την μετάφραση προς αγγλικά συμβάσεων κατασκευής έργων, διακηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών, ομολογιακών δανείων καθώς και συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων.

Η παρακολούθηση της Ενότητας 2 προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση της Ενότητας 1.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μετάφραση Συμβάσεων και Συμβολαιογραφικών Εγγράφων (el-en)

ΚΟΣΤΟΣ: 160 Ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 εβδομάδες