ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 

Η Ενότητα 4 προσφέρει πρακτική άσκηση στη σύνταξη απευθείας στα αγγλικά κειμένων νομικού περιεχομένου. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι η βελτίωση των συντακτικών δεξιοτήτων για τη σύνταξη κειμένων νομικού περιεχομένου απευθείας στα αγγλικά.

Η παρακολούθηση της Ενότητας 4 προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση της Ενότητας 3.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Σύνταξη Νομικών Κειμένων (en)

ΚΟΣΤΟΣ: 160 Ευρώ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 εβδομάδες