Όροι&Προυποθέσεις


Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική συμβουλή ή υπόδειξη ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως τέτοια, παρέχεται για καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους ως προτεινόμενος τρόπος απόδοσης των εδώ παρατιθέμενων υποδειγμάτων από ελληνικά σε αγγλικά, δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί ως νομικά δεσμευτικό κείμενο και παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια επιμέλειας κατά τη σύνταξη και μετάφρασή του παρέχεται χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση αρτιότητας, πληρότητας, ακρίβειας, καταλληλότητας για χρήση.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ελληνικού και αγγλικού κειμένου υπερισχύει η ελληνική έκδοση.

  

Disclaimer

The content of this document is by no means legal advice or instruction, nor should it be construed as such, it is provided for purely educational purposes, as the suggested translation from Greek into English, it is not intended to be used as a legally binding document, and, whilst every care has been taken in its preparation and translation, it is provided without any guarantee of integrity, completeness, accuracy, fitness for purpose whatsoever.

In case of inconsistency between the Greek and the English text, the Greek version prevails.