Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Αγγλική Νομική Ορολογία ως Ξένη Γλώσσα

Η αγγλική νομική ορολογία αποτελεί μια ειδική, τεχνική ξένη γλώσσα. Για τους μη νομικούς, είναι επίσης μια ξένη γλώσσα, η οποία ενέχει μια επιπλέον δυσκολία στην εκμάθησή της, με την έννοια ότι, πέραν της απόδοσης των ελληνικών όρων στα αγγλικά, απαιτείται και γνώση της σχετικής θεματολογίας καθώς και των νομικών εννοιών που περιλαμβάνει.Πού χρησιμοποιείται η Αγγλική Νομική Ορολογία;

Η αγγλική νομική ορολογία χρησιμοποιείται για τη σύνταξη κειμένων νομικού περιεχομένου στα αγγλικά, τη μετάφραση κειμένων νομικού περιεχομένου από ελληνικά προς αγγλικά, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης νομοθετικών κειμένων, καθώς και την επικοινωνία στα αγγλικά, με χρήση γραπτού ή προφορικού λόγου, όταν εμπλέκονται ζητήματα και θέματα νομικής φύσης και νομικού περιεχομένου.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις στη χρήση της Αγγλικής Νομικής Ορολογίας;

Η σύνταξη κειμένων νομικού περιεχομένου στα αγγλικά είναι μια διαδικασία που αφορά κατεξοχήν και εξ ορισμού νομικούς και πρακτικά δικηγόρους. Τα αντικείμενα των εν λόγω κειμένων καθορίζονται από τις ανάγκες της αγοράς (market based), οι οποίες και σηματοδοτούν την τεράστια πρακτική χρησιμότητα της καλής γνώσης της αγγλικής νομικής ορολογίας και την ικανότητας άρτιου χειρισμού της. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι η ορολογική επάρκεια, η σημειολογική ακρίβεια, και η συντακτική αυτονομία καθώς και η ταχύτητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνταξης ή μετάφρασης του εγγράφου, ώστε να επιτυγχάνεται ποιοτικό αποτέλεσμα σε χρόνο επαγγελματικά χρήσιμο.

 

Πρακτικά, τόσο ο μεταφραστής ενός νομικού κειμένου από ελληνικά προς αγγλικά όσο και ο συντάκτης ενός νομικού κειμένου απευθείας στα αγγλικά θα πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν το έργο τους εντός του διαθέσιμου χρόνου, όχι μόνο γνωρίζοντας επαρκώς την απαιτούμενη ορολογία αλλά και κάνοντας σωστή χρήση των σχετικών όρων με ακρίβεια, αποφεύγοντας διφορούμενα νοήματα ή τη δημιουργία σύγχυσης στον αναγνώστη, χωρίς να χρειαστεί να αναζητήσουν βοήθεια από τρίτους πέραν, ενδεχομένως, μιας γρήγορης αναζήτησης στο διαδίκτυο ή σε σημειώσεις ή προγενέστερα παρόμοια έργα που έχουν στη διάθεσή τους.


Ποιο από τα 2 και γιατί;


Πώς αξιολογείται η ικανότητα χρήσης της Αγγλικής Νομικής Ορολογίας;

Το ποιοτικό αποτέλεσμα μιας νομικής μετάφρασης από ελληνικά προς αγγλικά ή ενός νομικού κειμένου που έχει συνταχθεί απευθείας στα αγγλικά μπορεί να αξιολογηθεί βάσει της διεκπεραιωτικής συντακτικής και μεταφραστικής ικανότητας ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της αγγλικής νομικής ορολογίας.

 

Κατά συνέπεια, οι αντίστοιχες γλωσσικές δεξιότητες, τόσο στο γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο, μπορούν να καταταγούν σε διάφορα επίπεδα επάρκειας ξεκινώντας ενδεικτικά από το επίπεδο της στοιχειώδους επάρκειας (Elementary Proficiency) και συνεχίζοντας στα επίπεδα της περιορισμένης, επαγγελματικής και πλήρους επαγγελματικής επάρκειας (Limited Working Proficiency, Professional Working Proficiency, Full Professional Working Proficiency), όταν τα αγγλικά δεν αποτελούν τη μητρική γλώσσα, δηλαδή για όποιον δεν είναι native speaker.