ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 - ΜΑΙΟΥ 2023

 


Δείτε παρακάτω τα προγράμματα αγγλικής νομικής ορολογίας του νέου κύκλου που έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο Οκτωβρίου 2022 - Μαϊου 2023 και που προσφέρονται με τη μορφή εξ αποστάσεως σεμιναρίων και εργαστηρίων μετάφρασης  μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα  ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ είναι ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο αγγλικής νομικής ορολογίας που εστιάζει στην κατανόηση και σωστή χρήση των απαραίτητων όρων και εννοιών της αγγλικής νομικής ορολογίας που απαιτούνται στην καθημερινή δικηγορική πρακτική. Αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου ομώνυμου προγράμματος των προηγούμενων κύκλων με έμφαση στην ανάπτυξη αυτόνομων μεταφραστικών δεξιοτήτων με πρακτική άσκηση στη νομική μετάφραση.

Αποτελείται από μια σειρά 9 εργαστηρίων. Το κάθε εργαστήριο διαρκεί ένα μήνα και περιλαμβάνει μία παρουσίαση διάρκειας 4 ωρών και πρακτική άσκηση στη νομική μετάφραση με ατομική αναθεώρηση και αξιολόγηση των μεταφράσεων 4 υποδειγμάτων από και προς αγγλικά. 

Τα εργαστήρια αρχίζουν την 1/10/2022 και ολοκληρώνονται στις 30/6/2023. Ο στόχος των εργαστηρίων αυτών είναι η πρακτική εξοικείωση με τη νομική μετάφραση από μια προς αγγλικά μέσω ατομικής αξιολόγησης και με τη χρήση βοηθητικού υλικού μελέτης. Η παρακολούθηση γίνεται με ελεύθερη επιλογή του αριθμού των εργαστηρίων. 

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν τη μετάφραση εμπορικών συμβάσεων, εταιρικών εγγράφων, κατανόηση νομικής ορολογίας σε κείμενα που έχουν συνταχθεί στα αγγλικά και στα ελληνικά, σημειώσεις, παραδείγματα καθώς και ασκήσεις ορολογίας και μετάφρασης. 

Η παρακολούθηση γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: 1/10/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 4 εβδομάδες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: 4 ώρες

ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Σάββατο 1/10 

ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: 16:00 - 20:00

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σημειώσεις - παραδείγματα 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 4 υποδείγματα αστικού και εμπορικού δικαίου προς μετάφραση με ατομική αναθεώρηση - αξιολόγηση

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 120€

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Εξ αποστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ίλια Γαβριώτου

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Εργαστήριο 1 (Οκτ. 2022): Συμβάσεις

Μίσθωση ακινήτου, πώληση κινητού, εμπορική αντιπροσωπεία, διανομή

 

Εργαστήριο 2 (Νοεμ. 2022): Συμβάσεις

Εμπορική μίσθωση, σύμβαση εργασίας, δάνειο, σύμβαση έργου   

 

Εργαστήριο 3 (Δεκ. 2022): Συμβάσεις

Σύμβαση εμπιστευτικότητας, όροι χρήσης ιστοσελίδας, πολιτική απορρήτου - ΓΚΠΔ, δημόσια σύμβαση προμήθειας

 

Εργαστήριο 4 (Ιαν. 2023): Επιμέρους Θέματα

Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου, προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, Απόφαση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Σύμβαση ΑΔΜΗΕ

 

Εργαστήριο 5 (Φεβ. 2023): Εταιρείες

Καταστατικό Ο.Ε./Ε.Ε., καταστατικό Ι.Κ.Ε., Ν. 4548/2018 (επιλογή), Ν. 4601/2019 (επιλογή), Ν. 3190/1955 (επιλογή)

 

Εργαστήριο 6 (Μαρτ. 2023): Εταιρείες

Καταστατικό Α.Ε., καταστατικό Ε.Π.Ε., πρακτικά Γ.Σ. / Δ.Σ, οικονομικές καταστάσεις

 

Εργαστήριο 7 (Απρ. 2023): Εταιρείες

Έκδοση ομολογιακού δανείου, Ν. 4605/2019 (επιλογή), Ν. 4679/2020, Ν. 4706/2020 (επιλογή)

 

Εργαστήριο 8 (Μάι. 2023): Πολιτική Δικονομία

Αγωγή, έφεση, αναίρεση, βασικές έννοιες ΚΠολΔ

 

Εργαστήριο 9 (Ιούν. 2023): Επικοινωνία με πελάτες

 

Σύνταξη email, έκθεση ελέγχου τίτλων, ενημέρωση πελάτη, γνωμοδότησηΤο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων σεμιναρίων αγγλικής νομικής ορολογίας και νομικής μετάφρασης που έχουν ξεκινήσει από το 2018. Επικεντρώνεται στην κατανόηση και σωστή χρήση των βασικών όρων και φράσεων της αγγλικής νομικής ορολογίας που απαντώνται σε νομικά κείμενα που έχουν συνταχθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προσφέρεται πρακτικός οδηγός για τη μετάφραση στα αγγλικά των βασικών μορφών εμπορικών συμβάσεων και εταιρικών εγγράφων. Περιλαμβάνει υποδείγματα και ασκήσεις. Όλο το υλικό μελέτης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν καλή γνώση της βασικής αγγλικής νομικής ορολογίας που απαιτείται στην καθημερινή δικηγορική πρακτική στα πλαίσια της ενασχόλησης με νομικά κείμενα που έχουν συνταχθεί κυρίως βάσει του ελληνικού αστικού και εμπορικού δικαίου αλλά και με κείμενα νομικού περιεχομένου που έχουν συνταχθεί στα αγγλικά. 

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παρακολούθησης: Η παρακολούθηση προϋποθέτει καλή γνώση των γενικών αγγλικών (επίπεδο C2/C1) και γνώση ή ικανότητα κατανόησης των βασικών νομικών εννοιών του ελληνικού αστικού και εμπορικού δικαίου που συνήθως απαντώνται σε συμβάσεις.

 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων.