ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ


Αγγλική Νομική Ορολογία


Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας

Κατεβάστε το υπόδειγμα λαμβάνοντας τον μοναδικό κωδικό σας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς - εδώ

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας

25,00 €


Σύμβαση Πώλησης

0,00 €


Υπόδειγμα Σύμβασης Διανομής στα Αγγλικά

Σύμβαση Διανομής

0,00 €


Υπόδειγμα Σύμβασης Εμπορικής Αντιπροσωπείας στα Αγγλικά

Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας

0,00 €


Υπόδειγμα Σύμβασης Δανείου στα Αγγλικά

Σύμβαση Δανείου

0,00 €

Πρότυπα Καταστατικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 31637/2017 σε δίγλωσση απεικόνιση ελληνικά - αγγλικά. 

Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 και στο άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

0,00 €


Υπόδειγμα Αποκλειστικής Διανομής στα Αγγλικά

Σύμβαση Αποκλειστικής Διανομής

0,00 €


Υπόδειγμα Σύμβασης Ανεξαρτήτων υπηρεσιών στα Αγγλικά

Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

0,00 €


Υπόδειγμα Σύμβασης Έργου στα Αγγλικά

Σύμβαση Έργου

Υπόδειγμα σύμβασης έργου στα αγγλικά - Πλήρης κάλυψη του υποδείγματος με Αγγλική ορολογία της σύμβασης έργου

0,00 €


Αγγλική Ορολογία Υποδειγμάτων Δικογράφων

Υποδείγματα στα Αγγλικά

 

 

Δικόγραφα και συμβάσεις στα Αγγλικά

 

 

Με την Αγορά Αγγλικών Υποδειγμάτων, κερδίζετε έκπτωση στα μαθήματα TOLES

Πιστοποίηση-Αξιολόγηση σχολής- TOLES. Αξιολόγηση δεξιοτήτων στην αγγλική νομική ορολογία για δικηγόρους στο εμπορικό δίκαιο.

Online σεμινάρια αγγλικής νομικής ορολογίας.

Δείτε περισσότερα