· 

Γλωσσάρια Αγγλικής Νομικής Ορολογίας

Επισκεφτείτε το blog μας Greek Law in English για να βρείτε εκτενή γλωσσάρια αγγλικής νομικής ορολογίας

 

 

και βρείτε:

 

1. Όροι INCROTERMS σε αγγλικά και ελληνικά

2. Συντομογραφίες Νομικών Περιοδικών και Όρων (ελληνικά)

2. Μετάφραση Επισημείωσης της Χάγης στα αγγλικά

3. Ορολογία Αστικού / Εμπορικού Δικαίου

4. Ορολογία Δικαίου Ενέργειας

5. Ορολογία Εμπράγματου Δικαίου

6. Ορολογία Φορολογικού Δικαίου

7. Ορολογία Ναυτικού Δικαίου

8. Ορολογία Κοινωνικής Ασφάλισης & Εργατικού Δικαίου

9. Ορολογία Ποινικού Δικαίου

10. Ακρωνύμια και Συντομογραφίες