Βρετανικά και Αμερικανικά Αγγλικά

Τα αγγλικά του Ηνωμένου Βασιλείου (British English - BrE) διαφέρουν σε αρκετές περιπτώσεις από τα αγγλικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (American English - AmE), όχι μόνο ως προς το αντίστοιχο λεξιλόγιο αλλά και ως προς την ορθογραφία, τη γραμματική και τη στίξη.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ "ou" (BrE) ΚΑΙ "ο" (ΑmE)

labour-labor, behaviour-behavior, honour-honor, favourite-favorite, neighbour-neighbor, rumour-rumor, colour-color

 

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ "se" (BrE) ΚΑΙ "ze" (AmE)

analyse-analyze, apologise-apologize, organise-organize, realise-realize, recognise-recognize, authorise-authorize

 

Αλλά:

advertise-advertise, advise-advise, arise-arise, comprise-comprise, compromise-compromise, exercise-exercise, franchise-franchise, merchandise-merchandise, revise-revise κλπ.

 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ "ce" (BrE) ΚΑΙ "se" (AmE)

licence-license, offence-offense, defence-defense

Αλλά:

practice-practice

 

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ "re" (BrE) ΚΑΙ "er" (AmE)

centre-center, litre-liter, metre-meter, manoeuvre-manoeuver, theatre-theater κλπ.

Αλλά:

chapter-chapter, number-number, disaster-disaster, member-member, parameter-parameter κλπ.

 

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ "l" (BrE) ΚΑΙ "ll" (AmE)

enrolment-enrollment, fulfilment-fulfillment, instalment-installment

 

6. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ (BrE - AmE)

competition law-antitrust law, company-corporation, depreciation-amortization, employment law-labor law, nominal value-par value, ordinary shares-common stock, turnover-revenues

Mr-Mr. (εν.)    Messers-Messers. (πληθ.)

Ms-Ms. (εν.)    Ms(e)s-Ms(e)s. (πληθ.)