ΜΑΘΗΜΑΤΑ GDPR

Μαθήματα ΓΚΠΔ

Ο GDPR είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, η εφαρμογή του οποίου επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη μέλη. Τα Μαθήματα GDPR σαν σκοπό έχουν την εκμάθηση μέσα από πρακτικά παραδείγματα και υποδείγματα της ορολογίας του ΓΚΠΔ στα αγγλικά, ώστε να είναι σε θέση τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι πιστοποιημένοι ΥΠΔ να κατανοούν και να χρησιμοποιούν με ακρίβεια την σχετική ορολογία, όπως απαιτείται στην αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τα μαθήματα GDPR που προσφέρει το Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας GLiE LEGAL. Μαθήματα GDPR από την εμπειρότατη και εξειδικευμένη δικηγόρο Αθηνών Ίλια Γαβριώτου.

μαθήματα γκπδ, γκπδ, γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων, μαθήματα gdpr, μαθήματα εξ αποστάσεως gdpr
Μαθήματα ΓΚΠΔ - μαθήματα GDPR