ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ GDPR

Σεμινάρια ΓΚΠΔ

Ο GDPR είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, η εφαρμογή του οποίου επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη μέλη. Τα σεμινάρια GDPR έχουν ως σκοπό την εκμάθηση μέσα από πρακτικά παραδείγματα και υποδείγματα της ορολογίας του ΓΚΠΔ στα αγγλικά, ώστε να είναι σε θέση τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι πιστοποιημένοι ΥΠΔ να κατανοούν και να χρησιμοποιούν με ακρίβεια την σχετική ορολογία, όπως απαιτείται στην αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τα σεμινάρια GDPR που προσφέρει το Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικής Νομικής Ορολογίας GLiE LEGAL.

γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων μαθήματα, γκπδ δσ, γκπδ σεμινάρια, πρακτικά παραδείγματα gdpr, gdpr υποδείγματα, gdpr υποδείγματα, gdpr glielegal, gdpr μαθήματα και σεμινάρια, gdpr εξ'αποστάσεως σεμινάρια,
Σεμινάρια GDPR - Σεμινάρια ΓΚΠΔ