ΚΟΥΙΖ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ασκήσεις αγγλικής νομικής ορολογίας στο αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο ενέργειας καθώς και κουίζ με προθέσεις. Με την ολοκλήρωση και υποβολή του κάθε κουίζ μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα και τις σωστές απαντήσεις.

Civil Law

Commercial Law

Energy Law

Maritime Law